HARRUAT DETAJET TUAJA?

Protetika

Protetika stomatologjike është një degë e stomatologjisë që merret me zbatimin e përdorimit të pajisjeve të ndryshme protetike për të riparuar, përmirësuar ose zëvendësuar strukturat e humbura ose të dëmtuara të dhëmbëve, apo strukturave të tjera të gojës.

Kjo përfshin pajisje si kurora, ura, proteza dentale (njësitë e zëvendësimit të dhëmbëve), proteza të pjesshme (për raste kur mungojnë disa dhëmbë), dhe implante dentale.

Protetika stomatologjike është e rëndësishme për të rikthyer funksionin dhe estetikën e gojës pas humbjes së dhëmbëve ose dëmtimit të tyre, dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së pacientëve.

Kjo fushë lidhet ngushtë me trajtimin e pacientëve me probleme të ndryshme dentare dhe stomatologjike.

  • Protezat e Përhershme (Protezat Fikse),
  • Protezat Dentare,
  • Kurorat,
  • Fasetat Dentare,
  • Protezat e Përkohshme,
  • Protezat Totale,
  • Protezat e pjesshme,
  • Implantet Dentare.
Sherbimet
Mjeket

Dr. Argjent Mustafai

Doctor of Dental Medicine

Dr. Arta Mustafai

Doctor of Dental Medicine

Dr. Orthodontist

Doctor of Dental Medicine (Orthodontist)
Para/Pas
TOP